Coaching indywidualny

Coaching indywidualny to proces, w którym klient pracuje nad zmianą zachowań i nawyków. Z klientem w coachingu, nie zastanawiamy się nad powodami jego zachowań czy nawyków. Ustalamy jaki jest stan obecny i opracowujemy wspólnie plan zmiany. Forma ta nie wymaga spotkań face to face (stąd rozmowy telefoniczne/lub/i przez Skype’a). Sesje odbywają się raz na dwa, trzy tygodnie). Praca mnie jako coacha polega przede wszystkim na zadawaniu pytań, które mają  pobudza do myślenia, motywuje do odkrywania własnych wniosków, pozwalając rozpoznać klientowi jego naturalne umiejętności, zdolności i talenty.

Coaching a psychoterapia

Coaching nie ma charakteru konsultacji psychologicznych czy psychoterapeutycznych, ma natomiast formę inspirującej, przyjacielskiej rozmowy. Wiąże się to z tym, że nie jest nastawiony na rozwiązywanie problemów z dzieciństwa, jest zaś nastawiony na wspieranie osób odnoszących sukces, aby osiągały jeszcze lepsze wyniki.

Jeżeli jesteś głębiej zainteresowany tematem zachęcam do zapoznania się z tekstem na temat różnic pomiędzy coachingiem a psychoterapią

Coaching – w przeciwieństwie do różnych form psychoterapii – jest zorientowany wyłącznie na teraźniejszość i przyszłość.

Dzięki coachingowi klient ustali swoje konkretne cele, zoptymalizuje swoje działanie, podejmie trafniejsze decyzje.

Sesje trwają 50 minut – 1 h, jest to rozmowa telefoniczna bądź przez skype, w zależności od preferencji klienta.

Odbywa się raz na dwa, trzy tygodnie. O umówionej porze.

Płatne z góry przelewem na konto za miesiąc

Cena: 200 zł