Certyfikaty psychoterapeuty

Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt w skrócie PTPG.

PTPG  czyli Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt jest to formalna organizacja  zrzeszającą wykwalifikowanych psychoterapeutów i trenerów Gestalt w Polsce. Głównymi celami organizacji jest dbanie o standardy szkolenia, etykę, rozwój oraz miejsce psychoterapeutów Gestalt w systemie ochrony zdrowia psychicznego.  Aby uzyskać certyfikat PTPG oprócz wymogów formalnych i przedłożenia dokumentacji, nagranych sesji video z prowadzenia praktyki psychoterapeutycznej itd., (szczegóły i aktualne wymogi znajdziesz na stronie PTPG) każdy psychoterapeuta obowiązany jest zdać ustny egzamin przed komisją certyfikacyjną.

Certyfikat psychoterapeuty jest wydawany na okres pięciu lat, po pięciu latach należy go odnowić.

Certyfikaty Psychoterapeuty Gestalt Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt

Certyfikat Psychoterapeuty Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie.

 Instytut Terapii Gestalt to instytucja szkoląca psychoterapeutów i trenerów. Instytut w Krakowie mogę śmiało nazwać kolebką polskiego Gestaltu, którego historia sięga 1983 roku, i jest związana z wieloma wspaniałymi nazwiskami i autorytetami w świecie polskiej psychoterapii między innymi Jackiem Pierzchałą, Zofią Pierzchałą, Magdaleną Zaleską Stolzman, Beatą Leśniak, Katarzyną Węglorz -Makuch, Hanną Palich i wielu innych, w 1988 przekształca się w Ośrodek Gestalt. Dokładnie o historii i założycielach możesz przeczytać na stronie instytutu.

Szkolenie w instytucie trwa cztery lata i jest dwustopniowe. Pierwszy etap – to roczny – staż Gestalt, drugi etap – to trzyletnia szkoła psychoterapii Gestalt. W trakcie szkoły uczestniczysz w wykładach, warsztatach, psychoedukacji, treningach psychoterapeutycznych, interpersonalnych, poznajesz psychopatologię oraz teorię Gestalt. W trakcie szkoły obowiązuje wymóg psychoterapii własnej i uczestnictwo w treningach psychoterapeutycznych własnych, aby badać i przepracowywać własne problemy i ograniczenia.

Aby uzyskać certyfikat należy zdać egzamin końcowy przed komisją egzaminacyjną i oddać pracę końcową. Program instytutu spełnia wszelkie wymogi i standardy nie tylko obowiązujące w polskiej, ale i europejskiej psychoterapii.

Od siebie, chcę dodać że doświadczenia, ludzie i czas czterech lat jaki tam spędziłam uważam, za najlepszą przygodę i naukę w moim życiu. Odczuwam wdzięczność, za każdą chwilę, którą tam spędziłam. Było warto !

Certyfikat Psychoterapeuty Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie

Europejski Certyfikat Psychoterapeuty wydany przesz European Association for Psychotherapy w skrócie EAP.

EAP to największa europejska organizacja psychoterapeutyczna, zrzeszającą psychoterapeutów, psychologów z różnych modalności.  W tej chwili zrzeszonych jest około 30 modalności psychoterapeutycznych.

Certyfikat ten umożliwia praktykowanie psychoterapii w części krajów Unii Europejskiej, np. w Austrii czy Wielkiej Brytanii. Aby go uzyskać, należy spełnić szereg wymagań formalnych dotyczących szkolenia, psychoterapii własnej oraz uzyskać rekomendację instytucji szkolącej. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie EAP lub PTPG

Europejski Certyfikat Psychoterapeuty wydany przesz European Association for Psychotherapy w skrócie EAP.

EAP to największa europejska organizacja psychoterapeutyczna, zrzeszającą psychoterapeutów, psychologów z różnych modalności.  W tej chwili zrzeszonych jest około 30 modalności psychoterapeutycznych.
Certyfikat ten umożliwia praktykowanie psychoterapii w części krajów Unii Europejskiej, np. w Austrii czy Wielkiej Brytanii. Aby go uzyskać, należy spełnić szereg wymagań formalnych dotyczących szkolenia, psychoterapii własnej oraz uzyskać rekomendację instytucji szkolącej. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie EAP lub PTPG

Europejski Certyfikat Psychoterapeuty