Menu Zamknij

Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt w Poznaniu

Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt w Poznaniu

Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt w Poznaniu ruszyła i ogłasza nabór.

 

PROGRAM PODSTAWOWY
I Etap Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów – kurs podstawowy
2 – letnie szkolenie
II edycja

POMOC PSYCHOLOGICZNA GESTALT W PRAKTYCE ZAWODOWEJ

Skierowany do pedagogów, psychologów, nauczycieli, studentów kierunków humanistycznych, pracowników socjalnych, asystentów rodziny i innych osób zainteresowanych wykorzystaniem nurtu Gestalt w pracy zawodowej.
(można zakończyć na tym etapie)

CEL:
Program poszerza kompetencje zawodowe, dostarcza wiedzy niezbędnej do pracy, w której podstawą jest kontakt interpersonalny.

PROGRAM
Co można zdobyć ?
Umiejętność wykorzystania technik i narzędzi Gestalt w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
Podstawowe kompetencje niezbędne do pracy w relacjach interpersonalnych
Znajomość procesów indywidualnych i grupowych oraz umiejętność wykorzystania ich w pracy zawodowej
Poszerzanie świadomości własnych obszarów psychicznych
Poznanie i doświadczenie wielkowymiarowości kontaktu psychologicznego
Kompetencje (nabycie i doskonalenie) w zakresie skutecznego funkcjonowania w życiu prywatnym i zawodowym

II EDYCJA – I Etap 2 – letniego szkolenia rusza 13 maja 2016r.

HARMONOGRAM

I ROK SZKOŁY

1. Integracja oraz wprowadzenie do filozofii podejścia Gestalt (13-15 maja 2016)
2. Korzenie i podstawowe pojęcia w psychoterapii Gestalt (17-19 czerwca 2016)
3. Figura i tło, świadomość, samoregulacja w cyklu Zinkera (09-11 września 2016)
4. Teoria pola, metoda fenomenologiczna oraz dialog egzystencjalny (14-16 października 2016)
5. Warsztat interpersonalny (25-27 listopada 2016) (ten termin może ulec wydłużeniu (23 – 27. 11 2017) (cena też może ulec zwiększeniu)
6. Kontakt terapeutyczny w podejściu Gestalt, kontakt graniczny (09-11 grudnia 2016)
7 i 8. Koncepcje zaburzeń 7. (20-22 stycznia 2017) / 8. (17-19 lutego 2017)
9. Kontrakt w terapii Gestalt i paradoksalna teoria zmiany (17 – 19 marca 2017)
10. Podsumowanie pierwszego roku I egzamin (8-10 kwietnia 2017)

II ROK SZKOŁY

11. Narzędzia, metody i techniki Gestalt, (12-14 maja 2017), cz.1
12. Narzędzia, metody i techniki Gestalt, (09-11 czerwca 2017), cz.2
13 i 14. Trening terapeutyczny łącznie 50 godz.13 i 14 (13-17 września 2017)
15. Niektóre zjawiska w relacji terapeutycznej, Etyka w zawodzie psychoterapeuty (13-15 października 2017)
16. Metodyka pracy z ciałem w procesie psychoterapii i pomocy psychologicznej Gestalt (24-26 listopada 2017)
17. Formy psychoterapii Gestalt (15-17 grudnia 2017)
18. Trening umiejętności psychoterapeutycznych (2018)
19. Zastosowanie podejścia Gestalt w socjoterapii (2018)
20. Zakończenie procesu edukacji I etapu (2018)

Zajęcia będą odbywały się w weekendy.
Pt. 15.00 – 20.00
Sb. 9.00 – 20.00 (13.00-15.00 przerwa obiadowa)
Ndz. 9.00 – 15.00
Łącznie 25 godzin dydaktycznych.

MIEJSCE: Poznań, ul. Rybaki 20/9

TRENERZY:

Jolanta Cieplińska
Karol Furmanik
Dorota Szmatuła
Małgorzata Justyńska-Szopa
Marta Rommel
Aleksandra Replin
Emilia Sobczyk (staż)
Iga Zielińska (staż)

(więcej szczegółów w zakładce – ZESPÓŁ)

Zajęcie będą odbywały się w max. 15 osobowych grupach wymagających aktywności własnej uczestników.

CENA:
Wpisowe: 500 zł (należy uiścić do 5 kwietnia 2016r.)
Każdy warsztat należy opłacić do 5 dni przed rozpoczęciem zjazdu w kwocie 450 zł

Każdy uczestnik otrzyma dyplom poświadczający nabycie umiejętności w zakresie Psychologii Gestalt w praktyce zawodowej. Zakończenie I etapu (2–letniego szkolenia) daje możliwość udziału w drugiej (2-letniej) części i zdobycia umiejętnosci w zakresie umiejętności Psychoterapeutycznych i Trenerskich Gestalt.
Czynimy wszelkich starań, by ukończenie obu części uprawniało do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego organizowanego przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt w celu uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty i Trenera Gestalt.*

(szczegóły dotyczące nowych wytycznychPTPG – ponizej)

W związku z pracami nad standardami psychoterapii w Polsce Komisja ds. Akredytacji i Certyfikacji opracowała nowe procedury certyfikacyjne, zarówno w trybie zwykłym, jak i grandparentingu.
Zmiany te wynikają z konieczności dostosowania zapisów do wymogów EAGT, jak i tego, co w Polsce już obowiązuje (rozporządzenia Ministra Zdrowia, NFZ) i będzie wprowadzane w życie, gdy wejdzie ustawa o zawodzie psychoterapeuty (prace Polskiej Rady Psychoterapii)
Wprowadzane zmiany mają znaczenie również ze względu na osoby, które swoją edukację w zakresie psychoterapii odbywały wcześniej (zanim psychoterapia w Polsce zaczęła określać się tak zdecydowanie) lub odbyły szkolenie, które nie miało akredytacji EAGT, np. w USA, Australii, na Ukrainie czy w innych krajach.
Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany w procedurach certyfikacji wzmocnią uzyskiwanie równoważności Certyfikatu Psychoterapeuty, wydawanego przez PTPG, z certyfikatami innych organizacji/modalności.
http://gestaltpolska.org.pl/wp-content/uploads/2015/12/PTPG_procedura_certyfikacji_psychoterapeuty_tryb_zwyk%C5%82y.pdf

Obecnie WSPG jest w oczekiwaniu na formalne wymogi, jakie musi spełnić adept, bu uzyskać certyfiktat psychoterapeuty EAGT.

ZGŁOSZENIA

Wpłaty zaliczki należy dokonać po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia na wskazany rachunek bankowy.
Przed rozpoczęciem szkolenia WSPG zawiera umowę szkoleniową na okres 2 lat.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność przesłania zgłoszenia i dokonania wpłaty zaliczki.

 

 
Polecam  więcej informacji znajdziecie tutaj zostały ostatnie trzy miejsca !